HGH

Mikroblästringsutrustning

HGH

Mikroblästringsutrustning

Mikroblästring ger följande fördelar

  • Den vita zonen efter gnistbearbetningen avlägsnas på några sekunder utan att skarpa kanter rundas eller på annat sätt skadas.
  • På en trådgnistad yta med ett grovsnittnärmast halveras Ra värdet.
  • Upp till 30-40% längre livslängd på klippverktyg
  • Avsevärt förbättrad släppningsförmåga i formverktyg.
  •  Reducerad tid för handpolering.
  •  Minskad tid för sänkgnistning.

Modeller

HGH 6040 DUO

Microläpp 200