TOPEDM

Hålgnistmaskiner

TOPEDM

Hålgnistmaskiner

Borra 1 mm hål spikrakt genom 200 mm tjockt härdat stål? – Detta är fullt möjligt med en hålgnist.

Överlägsen metod där du ska göra små hål i tjocka, hårda material eller sneda ytor.
Vanligaste applikationerna  är starthål för trådgnist, turbindetaljer (Inconel) och givetvis all form av verktygstillverkning.

Modeller

TSH 3AA - TSH 5AA

WSH - 10

TSH - 400T

TSH - 600V - TSH 1200V